Từ khóa: dịch vụ máy chủ, hosting FPT, he thong sever, bang thong rong, máy chủ mạnh FPT
Hosting FPT


  • FPT khuyến mãi cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ máy chủ, hosting sever của FPT với cước hấp dẫn thích hợp cho khách hàng sử dụng để thiết kế web ổn định. Khách hàng sẽ được đáp ứng chất lượng dịch vụ tốt nhất khi sử dụng host của FPT telecom cung cấp  • FPT cung cấp 2 dịch vụ hosting chủ yếu là Dịch vụ Gigahosting và dịch vụ Storehosting  • Dịch vụ Gigahosting là dịch vụ dành cho khách hàng có nhu cầu lưu trữ ít nhưng đòi hỏi lượng băng thông lớn nhằm đáp ứng các giao dịch trực tuyến qua Web, Chat, Email marketing...


Hosting Giga Medium Hosting Giga Plus Hosting Giga Extreme
Lưu trữ 500 MB Lưu trữ 1000 MB Lưu trữ 2000 MB
Băng Thông 200 GB Băng Thông 400 GB Băng Thông 800 GB
Giá trọn gói 200.00đ Giá trọn gói 350.00đ Giá trọn gói 750.00đ
Hosting Giga Advance Hosting Giga Supper
Lưu trữ 1500 MB Lưu trữ 4000 MB
Băng Thông 600 GB Băng Thông 800 GB
Giá trọn gói 550.00đ Giá trọn gói 1.100.00đ
Dịch vụ Store Hosting là dịch vụ dành cho khách hàng có nhu cầu lưu trữ trực tuyến cao mà khối lượng trao đổi băng thông tương đối thấp

Hosting Store Stander Hosting Store Advancer
Lưu trữ 1000 Mb Lưu trữ 2000 Mb
Băng Thông 20 GB Băng Thông 20 GB
Giá trọn gói 550.00đ Giá trọn gói 550.00đ
Hosting Store Strong Hosting Store Supper
Lưu trữ 5000 Mb Lưu trữ 10000 Mb
Băng Thông 40 GB Băng Thông 100 GB
Giá trọn gói 550.00đ Giá trọn gói 550.00đ

Khách hàng đăng ký dịch vụ Hosting FPT có thể tham khảo thêm các dịch vụ kèm theo như: