LẮP INTERNET FPT HCM | CÁP QUANG FPT | LẮP MẠNG FPT

    1. 210.000đ/th
      • Phí hòa mạng: 300.000đ
      • Tốc độ up/down: 22Mbps
      • Trang bị modem WIFI 4 cổng
      • CÁP QUANG GIA ĐÌNH
      240.000đ/th
      • Phí hòa mạng: 200.000đ
      • Tốc độ up/down: 27Mbps
      • Trang bị modem WIFI 4 CỔNG
      • CÁP QUANG GIA ĐÌNH
      280.000đ/th
      • Phí hòa mạng: 200.000đ
      • Tốc độ up/down: 35Mbps
      • Trang bị modem WIFI 4 cổng
      • CÁP QUANG GIA ĐÌNH

      CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO FPT

      F2
      330.000đ/th
      • Phí hòa mạng: 100.000đ
      • Tốc độ up/down: 45Mbps
      • Trang bị modem WIFI 4 cổng
      • Ưu đãi lớn cho KH trả trước
      Fiber BUSINESS
      800.000đ/th
      • Phí hòa mạng: 1.000.000đ
      • Tốc độ up/down: 60Mbps
      • Trang bị modem WIFI 4 cổng
      • Ưu đãi lớn cho KH trả trước
      Fiber PLAY
      1.500.000đ/th
      • Phí hòa mạng: 1.000.000đ
      • Tốc độ up/down: 80Mbps
      • Trang bị modem WIFI
      • CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO

      CÁP QUANG BĂNG THÔNG QUỐC TẾ CAO

      Fiber PUBLIC+
      1.500.000đ/th
      • Phí hòa mạng: 1.000.000đ
      • Tốc độ up/down: 80Mbps
      • Trang bị modem WIFI 4 cổng
      • PHÒNG GAME, INTERNET
      Fiber GOLD
      4.000.000đ/th
      • Phí hòa mạng: 1.000.000đ
      • Tốc độ up/down: 150Mbps
      • Trang bị modem WIFI 4 cổng
      • Ưu đãi lớn cho KH trả trước
      Fiber PLUS
      2.000.000đ/th
      • Phí hòa mạng: 1.000.000đ
      • Tốc độ up/down: 80Mbps
      • Trang bị modem WIFI
      • CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO

      FPT, Cap quang fpt hcm, mang fpt, internet fpt


      1. Thiết lập nhanh:

        FPT Telecom:

    lắp đặt internet fpt | Lắp mạng FPT | cáp quang FPT | Truyền hình FPT |