FPT Telecom hướng dẫn khách hàng cách tính cước truyền hình FPT cho khách hàng đang sử dụng 2 gói dịch vụ truyền hình của FPT là VOD hay Premium HD. Khách hàng lưu ý các tính cước để tránh phát sinh cước hàng tháng nhé
Hướng dẫn cách tính cước dịch vụ truyền hình FPT

Áp dụng Cách tính
2 gói VOD và Premium HD
Cước tháng được tính theo số lượng ngày thực tế sử dụng dịch vụ theo công thức sau:

Hướng dẫn cách tính cước dịch vụ truyền hình FPT

Trong đó: Số lần tính cước được quy định tại mục II trong hướng dẫn này.
Hủy dịch vụ:
Cước tháng hủy dịch vụ được tính theo số ngày thực tế sử dụng dịch vụ trong tháng đó, áp dụng công thức sau:
Hướng dẫn cách tính cước dịch vụ truyền hình FPT

Trong đó: Số lần tính cước được quy định tại mục II trong hướng dẫn này.
các gói extra K+, VTV cab, VTV HD
Cước tháng được tính theo công thức sau:
Hướng dẫn cách tính cước dịch vụ truyền hình FPT

Đối chiếu tính cước theo ba mốc thời điểm đăng ký như sau: ( tháng n là tháng khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ)
1. Thời điểm đăng ký: từ ngày 1 - 15 của tháng n
· Thời gian sử dụng: từ thời điểm đăng ký đến cuối tháng n
· Thời gian chốt cước: tính đến ngày cuối của tháng n
· Số tiền thanh toán: 1 tháng cước sử dụng dịch vụ của tháng n
2. Thời điểm đăng ký: từ ngày 16 - 25 của tháng n
· Thời gian sử dụng: từ thời điểm đăng ký đến cuối tháng n
· Thời gian chốt cước: tính đến ngày cuối của tháng n
· Số tiền thanh toán: 1/2 tháng cước sử dụng dịch vụ của tháng n
3. Thời điểm đăng ký: từ ngày 26 đến ngày cuối cùng của tháng n
· Thời gian sử dụng: từ thời điểm đăng ký đến cuối tháng n+1
· Thời gian chốt cước: tính đến ngày cuối của tháng n+1
· Số tiền thanh toán: 1 tháng cước sử dụng dịch vụ của tháng n+1
Hủy dịch vụ:
· Hủy trong tháng đăng ký ( tháng n)
- Đăng ký 1 - 15 của tháng n => hủy trong tháng n, cước tính trọn tháng n
- Đăng ký từ 16 – ngày cuối cùng của tháng n => hủy trong tháng n, khách hàng đóng cước đến hết tháng n + 1
· Hủy khác tháng đăng ký (khác tháng n)
- Khách hàng hủy dịch vụ bất kỳ ngày nào trong tháng, cước vẫn tính trọn tháng
Lưu ý:
· Đối với trường hợp khách hàng sử dụng SD box chuyển sang dùng HD box, cước hủy của SD box được tính từ đầu tháng đến ngày khách hàng ngưng dịch vụ trên thiết bị của SD box (ngoại trừ các gói K+, VTVcab, VTC HD, HBO OD vẫn tính trọn tháng).
· KH đăng ký lại gói Extra trên HD Box cước phí bắt đầu tính lại như KH mới đắng ký lần đầu
· Định nghĩa hủy dịch vụ bao gồm: Hủy dịch vụ PayTV, Reset MAC, chuyển đổi gói cước PayTV, nâng cấp từ SD Box lên HD Box.

II.SỐ LẦN TÍNH CƯỚC THÁNG ĐỐI VỚI GÓI CƠ BẢN PREMIUM HD/ VOD HD
1.Đối với hạ tầng quang ( FTTH, PON)

STT
Số lượng box
Số lần tính cước/ tháng
Ghi chú
1
Từ 1 – 3 HD box
1
2
≥ 4 HD box Áp dụng theo chính sách dự án hiện hành của PayTV
Gói TV - Gold

2.Đối với hạ tầng đồng

STT
Số lượng box
Số lần tính cước/ tháng
Ghi chú
1
1 – 2 HD box
1
2
3 - 4 HD box
2

Lưu ý:
· Mỗi địa chỉ được triển khai tối đa 2 đường truyền đồng có sử dụng dịch vụ Truyền hình FPT;
· Các trường hợp không thuộc các hướng dẫn bên trên, vui lòng liên hệ PayTV tư vấn xử lý.
Xem thêm: >>>> Lắp đặt truyền hình cáp FPT Thành phố hồ chí minh