FPT HCM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU CƯỚC KHÁCH HÀNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu cao khách hàng trong việc không thể đóng tiền tại các chi nhánh. FPT telecom HCM tuyển dụng nhân viên bộ phận thu cước tại nhà.

Các ứng viên xem các tiêu chuẩn bên dưới và nộp đơn về FPT nhé.

Name:  FPT-tuyen-dung-nhan-vien-thu-cuoc_zpsea5bdbd2.jpg
Views: 500
Size:  12.1 KB

FPT telecom đang thiếu nhân viên thu cước và cần tuyển dụng ít nhất 30 nhân viên thu cước tại nhà