FPT Telecom sẽ hướng dẫn khách hàng cấu hình cài đặt IP Camera cho Modem FirstMile 341WR để khách hàng sử dụng Camera cho gia đình hay cho công ty khi sử dụng Modem FirstMile 341WR
Xem thêm: >>>> Hướng dẫn cài đặt chế độ Bridge Mode Modem FirstMile OnAccess341WR
Để thiết lập cấu hình IP Camera cho modem FirstMile 341WR ta tiến hành cài đặt các thông số:
Bước 1: Tiến hành cấu hình DNS cho modem FirstMile 341WR

  • Khách hàng có thể tạo 1 tài khoản trên 1 trang Web bất kỳ: NO-IP hay DynDNS hay TZO....
  • Ví dụ: khách hàng đã tạo tài khoản trên trang No-IP như sau:
  • Username: mangcapquangfpt@fpt.com.vn
  • Password: 123456xyz
  • Domain name: mangcapquangfpt.no-ip.info
  • Nhấn Chọn và mục Applycation và sau đó nhấn vào Dynamic DNS

Hướng dẫn Cài đặt IP Camera cho modem FirstMile 341WR

Bước 2: Tiến hành NAT Port cho IP Camera của modem FirstMile 341WR

  • Ta chọn mục NAT >>>> sau đó chọn Port Forward
  • Ví dụ trong mạng LAN sử dụng IP Camera với địa chỉ IP 10.71.1.190 và sử dụng Port cho IP Camera là 82

Hướng dẫn Cài đặt IP Camera cho modem FirstMile 341WR


Xem thêm : >>>> Hướng dẫn cấu hình modem FirstMile 341WR