Đây là một trong những hoạt động nhân dịp ngành dọc Nhân sự (HR) kỷ niệm 16 năm thành lập (5/1/1999-15/1/2016). Theo đó, có 7 tập thể và 23 CBNV được tuyên dương trong đợt này.
Ngày 8/1 tới đây, 30 cán bộ và tập thể có thành tích, đóng góp trong các hoạt động nhân sự năm 2015 sẽ được tập đoàn tuyên dương tại Hà Nội.

23 cán bộ được vinh danh đều là những người đã có thành tích và đóng góp trong các mảng Đào tạo, FPT Care, Quản lý cán bộ, Tuyển dụng... của đơn vị.

FPT tôn vinh 30 cán bộ tiêu biểu nhất năm 2015

7 tập thể gồm: Ban Nhân sự FPT Software, Ban Nhân sự FPT Trading, Ban Nhân sự FPT IS, Trung tâm đào tạo FPT Telecom, Trung tâm đào tạo FPT Retail, Trung tâm Tuyển dụng FPT Software và Ban Nhân sự FPT.

Riêng tại TP HCM và Đà Nẵng, Trưởng Ban Nhân sự FPT Trịnh Thu Hồng sẽ trao bằng khen trong tháng 1-2/2016. Hiện FPT có gần 500 cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm hoạt động về nhân sự.