Đăng ký mạng FPT Hưng Yên, lắp đặt internet FPT Hưng Yên, đăng ký cáp quang FPT Hưng Yên, đăng ký truyền hình cáp FPT Hưng Yên siêu ưu đãi lắp đặt nhanh chóng cho khách hàng năm 2016
Tổng đài lắp đặt mạng internet FPT Hưng Yên

Internet FPT Hưng Yên tiến hành quang hóa và triển khai hạ tầng viễn thông tốc độ cao trong năm 2015 để phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh dễ dàng đăng ký và sử dụng mạng FPT trong năm 2016 với các gói cước internet hấp dẫn cho hộ gia đình, một số khu vực mà internet FPT Hưng Yên đã đầu tư hạ tầng như huyện Ân Thi, huyện Kim Động, huyện Khoái Châu, huyện Mỹ Hào, huyện Phù Cừ, huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm, huyện Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên thuộc Internet FPT Hưng Yên quản lý và cung cấp tất cả mọi dịch vụ cho khách hàng

Ưu đãi lắp đặt mạng FPT Hưng Yên nhanh chóng năm 2016

Bảng giá cước internet FPT Hưng Yên đang khuyến mãi lắp đặt cho khách hàng là các hộ cá nhân và gia đình trên địa bàn Hưng Yên sử dụng

Gói cước F5 F4 F3 F2
Tốc độ 16 Mbps 22 Mbps 27 Mbps 32 Mbps
Trả sau từng tháng- Đóng phí lắp đặt
Phí lắp 300,000 200,000 200,000 100,000
Cước tháng 210,000 240,000 280,000 330,000
Trả trước 6 tháng - Miễn phí lắp đặt - Miễn đặt cọc 600.000đ
Cước tháng 210,000 240,000 280,000 330,000
Ưu đãi Tặng 1 acct Fshare 3 tháng
Trả trước 12 tháng - Miễn phí lắp đặt - Miễn đặt cọc 600.000đ
Cước tháng 200,000 230,000 270,000 320,000
Ưu đãi Tặng 1 acct Fshare 6 tháng + Tặng 2 tháng cước thứ 13,14