FPT Telecom gửi bản đồ hướng dẫn khách hàng đến trung tâm viễn thông FPT tại địa bàn quận bình thạnh tphcm. Hotline hổ trợ khi đi đăng ký: 091.447.1125


https://www.google.com/maps/place/FP...e7c1f7f0?hl=en