Đối với những bạn thường xuyên vọc vạch Windows thường hay xóa nhầm các file host trên máy tính của mình. Trong trường hợp đó hãy an tâm vì FPT Telecom sẽ hướng dẫn bạn cách tạo lại file host mới dễ dàng
Nếu đã lỡ xóa nhầm file host thì bạn phải xác định chắc chắn 1 điều là không cách nào có thể khôi phục lại thông tin y như ban đầu cả. Chỉ có cách tạo file host mới sau đó copy paste nội dung vào y như file host ban đầu mà thôi

Cách tạo file host mới khi đã lỡ xóa trên máy tính của bạn

Đầu tiên từ màn hình Desktop nhấn Start >>> Run đến nhập vào notepad để mở file notepad

Cách tạo file host mới trường hợp bị mất file host trên Windows

Bước 2: Copy những thông tin dưới đây

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost

Tiến hành paste vào file notepad

Cách tạo file host mới trường hợp bị mất file host trên Windows

Bước 4: Save file lại với tên host.txt

Bước 5: Kế đến copy file host.txt này quăng vào đường dẫn sau đây
C:\Windows\System32\drivers\etc

Cách tạo file host mới trường hợp bị mất file host trên Windows

Bước 6: Đổi tên file host.txt thành file host như tên file host mặc định của Windows

Cách tạo file host mới trường hợp bị mất file host trên Windows

Như vậy là bạn đã khôi phục lại file host mới y như ban đầu trong trường hợp lỡ xóa

Xem thêm: >>>> Cách tắt HTML5 Youtube để bắt link download IDM