Ngày Thể thao FPT (26/03) – Ngày mà cán bộ FPT nêu cao tinh thần rèn luyện sức khỏe thông qua các hoạt động thể thao.