VNPT phân phối cho khách hàng sử dụng mạng của mình các dòng modem Yes teleocm. FPT Telecom hướng dẫn bạn đối mật khẩu Wifi modem Yestelcom của mạng VNPT
Bước 1: Tại màn hình Windows bạn chọn 1 trong 3 trình duyệt Web chính Google Chrome, Fifox hay IE sau đó nhập vào dải địa chỉ IP: 192.168.1.1
Một cửa sổ hiện ra yêu cầu bạn nhập vào usernamepassword đăng nhập modem Yestelecom

  • Ô Username bạn điền vào Admin
  • Ô password bạn điền vào Megavnn


Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi VNPT Yestelecom

Bước 2: Thay đổi mật khẩu Wifi modem Yestelecom

  • Sau khi đăng nhập bạn sẽ chuyển vào giao diện chính của modem Yes telecom. Bạn nhấn vào Tab Wireless >>>> Wireless Security >>>> Preshared Key >>> Show Password để thay đổi mật khẩu mong muốn.
  • Tại ô Preshared Key bạn điền vào mật khẩu Wifi mà bạn muốn thay đổi
  • Nhấn Apply để sao lưu lại cấu hình đổi Pass Wifi trên modem Yes Telecom VNPT


Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi VNPT Yestelecom

Xem thêm: >>>> Hướng dẫn cấu hình modem TPlink TD-8810
Xem thêm: >>>> Hướng dẫn cấu hình modem Wifi FPT FP801W