LẮP INTERNET FPT HCM | CÁP QUANG FPT | LẮP MẠNG FPT

  1. 210.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 300.000đ
   • Tốc độ up/down: 22Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • CÁP QUANG GIA ĐÌNH
   240.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 200.000đ
   • Tốc độ up/down: 27Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 CỔNG
   • CÁP QUANG GIA ĐÌNH
   280.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 200.000đ
   • Tốc độ up/down: 35Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • CÁP QUANG GIA ĐÌNH

   CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO FPT

   F2
   330.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 100.000đ
   • Tốc độ up/down: 45Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • Ưu đãi lớn cho KH trả trước
   Fiber BUSINESS
   800.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 1.000.000đ
   • Tốc độ up/down: 60Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • Ưu đãi lớn cho KH trả trước
   Fiber PLAY
   1.500.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 1.000.000đ
   • Tốc độ up/down: 80Mbps
   • Trang bị modem WIFI
   • CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO

   CÁP QUANG BĂNG THÔNG QUỐC TẾ CAO

   Fiber PUBLIC+
   1.500.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 1.000.000đ
   • Tốc độ up/down: 80Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • PHÒNG GAME, INTERNET
   Fiber GOLD
   4.000.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 1.000.000đ
   • Tốc độ up/down: 150Mbps
   • Trang bị modem WIFI 4 cổng
   • Ưu đãi lớn cho KH trả trước
   Fiber PLUS
   2.000.000đ/th
   • Phí hòa mạng: 1.000.000đ
   • Tốc độ up/down: 80Mbps
   • Trang bị modem WIFI
   • CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO

   FPT, Cap quang fpt hcm, mang fpt, internet fpt


   1. Thiết lập nhanh:

    FPT Telecom:

  lắp đặt internet fpt | Lắp mạng FPT | cáp quang FPT | Truyền hình FPT |